De Jordaan


1. De oorsprong van de naam

Over hoe de Jordaan aan zijn naam is gekomen bestaan veel lezingen.

Steussy zegt hierover:
De naam kan ontstaan zijn in de tijd van de Franse refugies, die zich hier kwamen vestigen en die toen spraken van JARDIN (tuin).
Ook kan een mogelijke verklaring gevonden worden in het woord JORDICTIE, een verbastering van Jurisdictie of rechtsgebied.
Dan is er nog de veronderstelling dat er op de Lindengracht een huis gestaan heeft, genaamd 'De Jordaan' en dat de naam zich heeft verbreid over de gehele buurt.

Eric Slot meent:
De oudste vermelding dateert van 1691: ''Het volck uyt de agterstraetjens, aan de overzijde van de Jordane, te weten de Nieuwe uytlegging tuschen de Prince en de Baen, van de Brouwers tot de Leydse gragt toe.''
Het is dus de Prinsengracht die de Jordaan werd genoemd en waaraan de Jordaan haar naam ontleent (met Baen wordt Lijnbaansgracht bedoeld).
De naam komt dus van de grensrivier in Israel.

In 1959 verscheen er bij de Gemeentelijke Commissie Heemkennis zelfs een aparte studie over de oorsprong van de naam. De auteur, J. Kannegieter, komt hierin tot de conclusie dat er geen enkele versie als definitief aanvaard kan worden; van de verschillende verlaringen kon slechts vastgesteld worden dat de een wat waarschijnlijker is dan de ander.

De foto toont de Willemsstraat.