Vergelijking van enige chemie fondsen t.o.v. de aex-index.

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: AEX-index, Akzo Nobel, DSM, Holl. Colors.
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.