Vergelijking van de grootste fabrikanten in de sector woninginrichting ter wereld, t.o.v. de DowJ. Indust.

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: DowJ. Indust, Masco Corp($), Leggett&Platt($), Tempur-Pedic($).
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.