Vergelijking van de grootste industriën diverse kapitaalgoederen ter wereld, t.o.v. de MSCI world index.

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: MSCI World, Mitsui Co(Yn), Illinois Tool($), Hitachi(Yn), Ferguson(Gbpe), Cummins Inc($).
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.