Vergelijking van de grootste weg-transport bedrijven ter wereld, t.o.v. de MSCI world index.

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: MSCI World, JB Hunt($), Landstar($), YRC Worldwide($), Knight Transp($), Heartland Expr($).
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.