1. Algemeen

Deze privacy statement is van toepassing indien u een bezoek brengt aan de websites van BehrenSterk B.V. ("behr") ("behr.nl") (www.behr.nl)("behriaan.nl") ("de websites") en/ of gebruikmaakt van de informatie, producten en/ of diensten die worden aangeboden op of via de websites.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking van persoonsgegevens

Nimmer zal behr.nl uw persoonsgegevens aan derden doorspelen.
Uw persoonsgegevens worden door behr.nl primair gebruikt om de noodzakelijke administratie rond het abonnementschap af te handelen. Verder worden de gegevens gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief en voor onderstaande marketing doeleinden. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en -na invoering- de Wet bescherming persoonsgegevens.

3. Marketing doeleinden

Indien van de behr.nl sites gebruik maakt, kan behr.nl u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten aangeboden via behr.nl. U geeft hier toestemming voor bij het registreren voor het behrianen plus/lite pakket. U heeft altijd het recht om behr.nl te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar privacy@behr.nl

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

U hoeft zich niet te registreren bij behr.nl voor gebruik van de niet-betaalde delen van de Websites.(met uitzondering van de nieuwsbrief) Indien u van betaalde diensten gebruik maakt, (zoals het behrianen plus/lite pakket), dient u zich wel bij behr.nl te registreren. Behr.nl zal u om bepaalde gegevens vragen om de administratie rond het abonnement te kunnen uitvoeren. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:
• uw naam
• uw e-mail adres

Behr.nl zal u bij registratie voor bepaalde diensten vragen om naast bovengenoemde gegevens andere gegevens op te geven, zoals uw huisadres, telefoonnummers, geboortedatum en geslacht.

Uw credicardnummer of bankrekening nummer wordt niet door ons opgeslagen of verwerkt. De betalingen worden afgewerkt door 'Bibit internet payments' [link naar bibit.com] Deze organisatie is landelijk erkend door consumenten organisaties en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Behr.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals bepaald in de wet bescherming persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, etc.

5. Cookies

Om u bij het bezoek aan de websites van behr.nl te kunnen herkennen maken wij gebruik van Cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw pc worden opgeslagen.

Het portefeuille beheer systeem in het vrije gedeelte van behr.nl gebruikt de cookie voor het opslaan van uw portefeuille. Voor het gebruik van deze portefeuille pagina is het essentieel om de de cookie functie in uw browser geactiveerd te houden. Voor het behrianen plus/lite pakket is het gebruik van cookies voor portefeuille opslag vervallen.

Daarnaast gebruikt behr.nl cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Zoals het bezoekersaantal van pagina's, besturingsysteem van de gebruiker, etc. De door u aan behr.nl beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt.

6. Beveiliging

Behr.nl draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter behr.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden bij overmacht. (zie algemene voorwaarden)

Indien u vragen heeft met betrekking tot het privacy beleid van behr.nl, kunt u die richten aan privacy@behr.nl.

Dit privacy beleid is onderdeel van de algemene voorwaarden van behr.nl en moet als een geheel gezien worden. Het privacy statement is voor u gemak ook apart vermeld.