Beleggingsfondsen Amerika

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: DowJ. Indust, Fid America($), NN North.Am, BGF US.Flex.eq.Fd($).
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.