Nederlandse Mixfondsen

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: AEX-index, DeltaL Mix.fd, BNP Div.Wrld.Bal.I, Allianz H.Selec, Optimix, NN Lion.Fund.
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.