Enige beleggingsfondsen die zich op Rusland richten.

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: FTSE ET100, Pioneer Russia.St, EC Russian.Fund(Skr), LX ETF.Russia(fr).
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.