Performance van een aantal thema/sector beleggingsfondsen , t.o.v. de MSCI world index

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: MSCI World, Fid Telecom, BGF World.Energy, BGF World Gold, BGF World.Mining($), ODIN Energi, Robeco Cons.Trends.
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.