Performance van een aantal beleggingsfondsen die wereldwijd beleggen, t.o.v. de MSCI world index

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: MSCI World, BNP Obam, BGF New.Energy, SKAGEN Global(Nkr), SKAGEN Vekst(Nkr).
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.