Kleine Europese beurzen afgezet tegen de AEX.

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: AEX-index, ATX, BEL-20, ISEQ, SMI, FTSE ET100.
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.