Indices wereldwijd afgezet tegen de AEX.

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: AEX-index, MSCI World, FTSE ET100, DowJ. Indust, Nikkei, Hongkong HS, Bovespa.
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.