Vergelijking van de grootste auto fabrikanten ter wereld, t.o.v. de MSCI world index.

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: MSCI World, Toyota(Yn), Daimler(de), Volkswagen(de), Honda(Yn), Nissan(Yn), Fiat Chrysler(it).
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.