Vergelijking van producenten van consumentengoederen, t.o.v. de MSCI world index.

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: MSCI World, Unilever, Procter&Gamble($), Johnson&Johnson($), Colgate-Palmolive($), Bic(fr), Reckitt Benck(Gbpe).
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.