Vergelijking van de grootste fabrikanten van non-alcoholische dranken ter wereld, t.o.v. de MSCI world index.

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: MSCI World, Coca-Cola($), PepsiCo($), Fomento Econom(Mx$), Monster Bev($).
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.