Vergelijking van producenten mobiele telefoons wereldwijd t.o.v. de MSCI world index.

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: MSCI World, Nokia(fi), Samsung El(ZKw), Siemens(de), Ericsson b(Skr).
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.