Papier fondsen

De koersen van de fondsen zijn voor zover nodig naar euro's geconverteerd.
Links naar de historie-pagina's van de afzonderlijke fondsen: MSCI World, Kimberly-Clarck($), Intern Paper($), Stora Enso(Skr), Upm-Kymmene(fi), Domtar Inc(CA$).
Wilt u zelf combinaties maken tussen verschillende fondsen en met verschillende tijdspannen, kies dan voor het Behrianen Pakket.