Toelichting m.b.t. CSV-files

Sinds 2014 hebben wij onze abonnee-service 'portefeuille per e-mail in pdf formaat' uitgebreid; voortaan ontvangt men, als men zich hiervoor heeft aangemeld, niet enkel aan het einde van de dag een e-mail met in een bijlage de portefeuille(s) in PDF-formaat, maar ook een zg. CSV file, een 'Comma Separated Value' file. In die file wordt de portefeuille aangeleverd in het CSV formaat.

CSV files zijn met name geschikt om te openen en te bekijken in een spreadsheet programma.

Als de csv-file niet keurig over kolommen wordt verdeeld in uw spreadsheet programma, kunt u in de volgende stappen lezen hoe u de CSV file in Excel kunt openen, zodanig dat de tabel toch in kolommen getoond wordt:

  • Open de CSV-file in Excel. Dit kan of door op de csv-file te klikken en aan te geven dat de file met Excel moet worden geopend, of eerst Excel te openen en van daaruit de (opgeslagen) csv file te openen.
  • Dubbelklik op de 'A' boven de eerste kolom; de gehele 1e kolom wordt grijs.
  • Selecteer bovenin het tabblad genaamd 'Gegevens'. En selecteer op dat tabblad 'Tekst naar kolommen'
  • Selecteer in het nieuwe window bij bestandstype: 'Gescheiden'. En klik op 'Volgende>'.
  • Zet een vinkje voor 'Komma'
  • Klik op Voltooien

Hierna wordt de informatie getoond in een spreadsheet. Eventueel dient men in het spreadsheet programma nog enigszins te 'sleutelen' aan de lay-out (zoals: alle bedragen vooraf laten gaan door een € teken; alle bedragen rechts laten lijnen, etc).

Het kan zijn dat voor uw versie van Excel boven beschreven stappen iets anders zijn.

Er zijn veel sites op internet die dieper ingaan op het 'probleem' van CSV files openen in Excel. Bijvoorbeeld: