Oneliners en wijze lessen

(Zie ook de beleggingsstrategieën op de site:Beleggen: strategieën)

Je kunt je afvragen of je op de koop/verkoop adviezen moet afgaan waarmee je continu geconfronteerd wordt in alle media. Niet voor niets zei de asset-manager van Oostveen van het PGGM pensioenfonds: "De koopaanbevelingen van de analisten leggen we sowieso naast ons neer" (Fem/DeWeek augustus 2001).
Maar wat dan? Niets doen?
De directeur van OBAM (in de afgelopen jaren een van de beter presenterende beleggingsfondsen) zei het ooit al: "Ook al besluit je om niets te doen, je moet je wel voortdurend afvragen of je iets moet doen".
Een beetje advies daarbij is nooit weg. Daarom hier een aantal 'oneliners' en 'wijze lessen'.

Maar eerst:

De tien principes van Sir Templeton

De tien principes van Sir Templeton, fondsbeheerder en grondlegger van de Templeton organisatie, ooit genoemd 'de vader van de wereldwijde beleggingsstrategie' en 'een van de meest succesvolle vermogensbeheerders uit de geschiedenis'. (bron: 'Beursplein 5', 1996).

1. Beleg met het oog op reëel rendement
De ware doelstelling voor elke lange-termijn belegger is een maximaal totaal beleggingsrendement na belastingen.
2. Sta open voor vernieuwing
Houd nooit vast aan een bepaald type vermogen of een bepaalde selectiemethode. Probeer flexibel, onbevooroordeeld en sceptisch te blijven. Topresultaten op lange termijn worden alleen behaald door over te schakelen van populaire naar impopulaire aandelen bij uw keuze, en door uw selectiemethoden te wijzigen.
3. Doe nooit mee met de massa
Indien u dezelfde waarden koopt als anderen behaalt u dezelfde resultaten als anderen. Buitengewone prestaties zijn alleen mogelijk door anders te beleggen dan de massa doet. Kopen wanneer anderen vertwijfeld verkopen en verkopen wanneer anderen gretig kopen, vereist de grootst mogelijke zelfbeheersing en levert de grootst mogelijke beloning op.
4. Alles is in beweging
Bear markets zijn altijd tijdelijk. Bull markets ook. Aandelenkoersen stijgen doorgaans een tot twaalf maanden voor het dieptepunt van de conjunctuurcyclus en vice versa. Als een bepaalde bedrijfstak of type aandeel in trek raakt bij beleggers, zal die populariteit altijd van tijdelijke aard blijken te zijn. En wanneer de populariteit is weggeëbd, kan het jaren duren voordat ze weer terugkomt.
5. Vermijd wat in trek is
Wanneer een bepaalde methode voor het selecteren van aandelen populair wordt, schakel dan over op impopulaire methoden. Te veel beleggers kunnen elke selectiemethode of iedere formule voor markettiming doen mislukken.
6. Leer van uw fouten
De woorden 'Ditmaal is het anders' behoren tot de meest kostbare uit de geschiedenis van de beurs.
7. Koop in tijden van pessimisme
De tijd waarin het pessimisme zijn hoogtij viert is de beste tijd om te kopen, en v.v.
Oftewel:
Succesvol beleggen is gemakkelijk: je moet kopen van pessimisten en verkopen aan optimisten.
8. Spoor waardevolle aandelen en koopjes op
Op de aandelenmarkt kunnen alleen koopjes worden behaald door te beleggen in datgene wat de meeste beleggers verkopen.
9. Zoek wereldwijd
Om te voorkomen dat op het verkeerd moment alles op een kaart wordt gezet, zou elke belegger zijn investeringen moeten spreiden.
10. Niemand kan alles weten
Een belegger die over alle antwoorden denkt te beschikken, heeft zelfs de vragen niet begrepen.

Oneliners en wijze lessen

"Hoe sneller de top, hoe groter de strop!"
(Stelregel uit het cyclus-concept uit de Beleggersnieuwsbrief van "Enantiodromia": Een cyclus die snel een top neer zet, blijkt aan het einde vaak diep te vallen.)

"Cyclische waarden? Niet in beleggen! Eens in de vijf jaar zit je goed, maar je weet nooit in welk jaar."
(BelBel 96#48)

Rendement heb je pas behaald als je geen posities meer hebt.

"De crash komt altijd als een dief in de nacht, net als je het niet verwacht"
(Andre van Leuffen, Van Meer James Capel)

"Hoe hoger de beurs klimt, des te meer warrants komen op de markt. In Japan was dat toen de beurszeepbel haar maximale omvang van ongeveer 38000 punten bereikt had, ook zo. Het is maar dat u het weet."
(BelBel 97#31)

Beleggen in opties vereist een ijzeren discipline. Het is niet verstandig altijd iets te willen doen. Wacht rustig af tot je een trend kunt herkennen in het koersverloop van het aandeel.
(Cok van Diggele, optiehandelaar)

"Op de beurs heeft politieke winst korte benen."

"A bull-market climbs a wall of worry."

"Veel beleggers incasseren hun winsten en houden de verliezen. Dit is vaak de verkeerde strategie."
Oftewel: "Cut your losses and let your profits run."

"Kwaliteit scoort op termijn altijd."
(Warren Buffet)

"The first rule of investing is not to lose money. The second rule is not to forget the fist rule."
(Warren Buffet)

"Stay ahead of the curve."
(George Soros)

"Een drol met krenten blijft een drol."
Uitspraak van de rechterhand van George Soros over een z.i. slecht aandeel. Bron: De Telegraaf.

"Realiseer je altijd dat hoge opbrengsten gepaard gaan met hoge risico's, en wat je als particulier niet begrijpt, dat moet je ook niet doen."
(NIBE-adjunct-directeur J.Schipper over financiele produkten met 'werkelijk prachtige opbrengsten')

"The trend is your friend"

"Wat omhoog gaat, komt eens ook weer naar beneden."
(Jan Timmer)

"Sell in May and go away, but remember be back in September."
ook wel: "Sail in May and go away, but remember be back in September."
( Fidelio in nl.beurs: "De uitdrukking sell in may etc. is al erg oud. toen beleggen alleen nog door de happy few werd gedaan verkochten de heren gedeeltelijk in mei hun aandelen verlieten New York en gingen naar hun zomerverblijf aan de kust." )

"When a major bull-market is ending, the scum floats to the top."

"Wanneer prijs en tijd elkaar ontmoeten, mag een tegengestelde beweging worden verwacht".
(W.D. Gann, in de 20-er jaren)

"Koop wat je kent."
(Peter Lynch)

"Lees alles wat er te lezen valt over de beurs, maar trek je eigen conclusies en handel daar na."
(lid van de Raad van Bestuur Robeco)

"Wie bang is, hoort overal wat"
(Koen Hoefgeest)

"Angst en hebzucht zijn de grootste tegenstanders van een optiebelegger. Overigens, van alle beleggers."
(Cok van Diggele, optiehandelaar)

"De beurs heeft altijd gelijk."

"De markt overdrijft altijd."

"De markt zit altijd fout."
(George Soros)

"Timing om het juiste moment van aankoop van aandelen te bepalen, is absoluut een vorm van tijdsverspilling voor een belegger met een lange-termijn visie."
(Merrill Lynch)

"Elk aandeel dat u in portefeuille heeft, zou u in principe moeten willen kopen als u het nog niet had."

"Een van de dingen die we weten is dat periodes van speculatie nooit zachtzinnig eindigen".
(J.K.Galbraith)

"Als je geschoren wordt moet je stilzitten."

"Koop het gerucht en verkoop het bericht" of "Buy the rumour sell the fact."

"Risico ontstaat als je niet weet wat je doet."
(W.Buffet)

All being equal, invest in the company with the fewest color photographs in the annual report.
(Peter Lynch)

Er is nooit sprake van een aandelenbeurs, maar een beurs van aandelen.

Hoe korter de rokjes, hoe hoger de koersen.

Koop alleen als het bloed door de straten vloeit.

"Als het aankomt op succesvol handelen dan zit de kleine particuliere belegger in de laatste wagen."
(BelBel)

"Oktober. Dat is een van de bijzonder gevaarlijke maanden om te speculeren. De andere zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februari."
(Mark Twain)

"Aandelen zijn net lucifers. We ze het langste vasthoudt brandt zijn vingers."

"Information is pretty thin stuff, unless mixed with experience."
(Clarence Day, 1920)

"Een belegger kan het beste op zijn handen zitten".
[Een constatering n.a.v. rapport waaruit blijkt dat mensen die hun portefeuille soms of regelmatig veranderen slechter af zijn dan mensen die nooit veranderingen in hun portefeuille aanbrengen. Sterker, de aandelen die gekocht worden blijken het gemiddeld over termijnen van vier maanden, een jaar of twee jaar na de transactie, zelfs slechter te doen dan de verkochte aandelen.]
(bron: BP5 97#38)

"Wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een geschikt moment om te beleggen."
(R. Kremer)

"De meest comfortabele manier van beleggen is het lezen van de dagelijks beursverslagen."
(Jan Sleegers op Teletekst in de turbulente herfst van 1998)

"Beleggingsfondsen doen weinig wat een slimme particuliere belegger niet ook zelf kan."
(Conclusie in proefschrift Jenke ter Horst)

'So the first five days go, so goes the year.'

Phil Carret

Phil Carret richtte in 1928 het succesvolle Pioneer Fund op. Hier zijn enige richtlijnen uit zijn in 1991 verschenen boek "A Money Mind at Ninety":

- Doe aan voldoende spreiding, neem nooit minder dan tien aandelen in portefeuille.
- Onderwerp een belegging iedere zes maanden aan heronderzoek
- Dividendrendement is de minst belangrijke waarderingsmaatstaf
- Neem snel verliezen, maar winsten traag
- When in doubt, stay out!
- Vermijd zogenaamde 'inside information' als de pest
- Des te hoger de temperatuur des te lager de beurs.
- Hanteer geen mechanische formules bij de waardering van aandelen
(bron: BelBel)

Vier Praktische Aanwijzingen

Afkomstig uit 'Grondpatronen', een 'boekje over beleggen' van Robeco.

- Als u nog nooit in aandelen heeft belegd, kan het een idee zijn eerst een aantal maanden 'droog te oefenen'. Selecteer op basis van uw visie en intuitie voor een paar duizend gulden bijvoorbeeld drie heel verschillende aandelen en kijk wat er gebeurt.
- Een belegger die zijn ogen en oren goed de kost geeft, heeft aan nuttige aanwijzingen geen gebrek. Neem bij voorkeur aandelen in bedrijven die produkten maken die u kent. Liever lipstick dan organische verfharsen, beter een reisorganisatie dan hydraulische pompen. Doe als de belegger die in een tabac in Zuid-Frankrijk zag dat Mars en Nuts elf 10 centimeter schapruimte hadden en het Nederlandse van Melle (van onder andere Mentos en Fruitella) maar liefst 70 centimeter opeiste, en bij terugkeer in Nederland de snoepfabrikant onmiddellijk aan zijn portefeuille toevoegde. Met succes
- Laat u nooit door anderen van de wijs brengen. Negeer 'gouden tips' van goed bedoelende kennissen of familieleden. Niet zelden gaat het hier om aandelen die al flink wat koersstijging achter de rug hebben. Geloof nooit de successtory's van mensen die met beleggen altijd winst maken en nooit verlies. Houd uw hoofd koel wanneer anderen in paniek raken. En mensen die altijd fout zitten met hun voorspelling, zijn goud waard. Zij zijn de beste contra-indicator.
- Veel geld gaat verloren omdat beleggers hun aandelen alleen maar met winst willen verkopen. Niet zelden leidt dit zo'n strategie van kwaad tot erger. Een goede belegger neemt op tijd verlies, hoe pijnlijk dat soms ook is.

Beursgeheimen van de beste beleggers ter wereld

Het tijdschrift Geld&Beleggen van de vermogensbeheerder Wijs & v Oostveen vermeldt een aantal tips van enige grote beleggers. Sommige van die tips zijn we al tegengekomen, maar je kunt ze niet vaak genoeg herhalen....

- Handel nooit al een aandeel daalt, koop pas als er duidelijkheid bestaat waarom dat aandeel zo is gedaald.
- Er is altijd wel iets om bezorgd te zijn. Vermijd teveel piekeren tijdens het weekend en negeer de onheilsvoorspellingen uit de media. Verkoop een aandeel alleen omdat de 'fundamentals' van de onderneming verslechteren, niet odat de hemel op je ko dreigt te vallen.
- Je kunt de beurs kloppen door de kudde niet te volgen.
- Zeker na een periode van langdurige koersstijgingen worden aandelen verkocht, simpelweg omdat de koers is opgelopen. Veelal worden de vooruitzichten en het trackrecord daarbij naar de achtergrond geschoven.
- Als een aandeel fors is gestegen en de vooruitzichten goed blijven, kun je toch nog instappen.
- Het koopwaardigste aandeel is er misschien een dat je reeds bezit.
- Wie voor obligaties valt, weet niet wat hij mist.
- Je kunt in weinig tijd geld verliezem, maar het vergt veel tijd om geld te verdienen.
- Verkoop nooit mooie aandelen, waarvoor aandelen van minder goede kwaliteit worden teruggekocht.
- Slimme beleggers' willen hun koop- en verkoop limiteren, zij plaatsen geen bestens orders. Door deze handel in dubbeltjes wordt vaak de markt en daarmee de grote koersbewegingen gemist.
- Beleg alleen in bedrijven en sectoren die je goed kent.
- Kijk af en toe naar kwaliteitsaandelen in minder populaire sectoren.
- Als zelfs de analisten een aandeel beu zijn, is de tijd rijp om te kopen.
- Een terugval van de beurs is even gewoon als een voorjaarsstorm. Een koerscorrectie is een uitgelezen kans om koopjes te vinden tussen de aandelen van beleggers die in paniek zijn gevlucht voor de storm.
- Is een aandeel op Eu 50 een goede koop, dan verandert dit oordeel bij gelijkblijvende fundamentals niet op Eu 45 simpelweg omdat de markt een periode in mineur is.
- Wanneer men begrijpt waarom een onderneming in het verleden een omzetstijging heeft laten zien, zal men beter kunnen oordelen over de kansen dat die omzetstijging zich ook inm de toekomst zal voortzetten.
- Een lage koerswinstverhouding zegt op zich niets. Dit kan ontstaan zijn door slechte prestaties in het verleden.
- Als de k/w verhouding van een cyclisch aandeel zeer laag is, betekent dit vaak dat voor de onderneming in kwestie het einde van een voorspoedige fase in zicht komt.
- Selecteer een aandeel waarvan je vermoedt dat het goed zal presteren, niet omdat de prijs hiervan toevallig aantrekkelijk is en koop geen aandeel omdat het goedkoop lijkt, maar omdat je er heel wat vanaf weet.
- Concentreer je op de ondernemingen en niet op de aandelen.
- Aandelen bezitten is zoals kinderen hebben. Koop er nooit meer dan je aankan.
- Geduld hebben en aandelen van succesvolle ondernemingen bezitten, is op termijn steeds lonend.
- Veel beleggers incasseren hun winsten en houden de veriezen. Dit is vaak de verkeerde strategie.
- Je mag nooit verliefd worden op een aandeel; blijf open van geest.
- Zoals wel vaker gebeurt, worden jaren van geduld in een jaar beloond.

De NAIC methode

Veel software die te koop is voor het doen van eigen research is gebaseerd op een methode ontwikkeld dooe de Amerikaanse National Association of Investors Corporation. Deze NAIC methode is gebaseerd op 4 simpele basisprincipes:

- invester met een lange termijn horizon
- herinvesteer dividenden
- investeer in groeibedrijven
- diversifiseer

Belangrijke gegevensbronnen zijn databanken en jaarverslagen. Voor de analyse kan software behulpzaam zijn. Het programma moet gevoed worden met de belangrijkste financiele bedrijfsgegevens. Het doel is, net als van professionele analisten, om de groeipotentie van een aandeel te berekenen. Eerst worden de topkoersen van de voorliggende jaren gemiddeld, en vermenigvuldigd met de verwachte winstgroei. Daar rolt een maximum koersnivo over vijf jaar uit, de plafondkoers. Daarna worden de laagste koersen van de afgelopen jaren vermenigvuldigd met de verwachte winstgroei, wat de bodemkoers over vijf jaar oplevert. De marge tussen de geraamde plafondkoers en de geraamde bodemkoers wordt gedeeld in drie zones. De bodemkoers plus eenderde deel is de koopzone. Eenderde van de marge daar weer bovenop vormt de houdzone. Daarboven, de range tot aan de plafondkoers, vormt de verkoopzone.

(Artikel in:Beursplein 5, 16 maart 2002, R. Jansen)

Zes regels voor het nieuwe beleggen

Beleggen in hightech vereist een bekering tot andere normen voor aandelenselectie. Michael Mauboussin, werkzaam bij CreditSuisse First Boston Bank, geeft enige lessen voor de beginnende belegger in hightech.

'Volg de kasstroom'
Traditioneel bestaat een bedrijf uit arbeiders en kapitaal. In het internettijdperk bestaat een bedrijf uit arbeiders en ideeën. Hoewel de startfase van een dienstverlener of softwaremaker behoorlijk kapitaalintensief kan zijn, dalen de kosten scherp naarmate de omzet stijgt. Verder hebben veel cyberondernemers de gewoonte om de investeringen meteen ten laste van de resultaten te boeken. Wat in kas overblijft is pure winst.

'Investeer in investeerders'
De meeste beleggers die naar kasstromen kijken, concentreren zich teveel op de kasverdiensten. Kasuitgaven zijn echter minstens zo cruciaal, omdat hier de sleutel naar marktmacht ligt. Het opbouwen van een netwerk van diensten en elektronische handel op het internet gaat niet geleidelijk, maar ineens.
Kies daarom voor bedrijven die al hun kaarten zetten op het WWW, negeer de ondernemingen die internet stukje bij beetje toevoegen aan hun klassieke operaties. Onthoud hoe de boekverkoper Barnes&Noble met een halfslachtig elektronisch probeersel de strijd verloor van Amazon.com. Warenhuizen die denken dat hun merknaam beschermt tegen klantenverlies, vergissen zich.

'Draai naar omzet'
Lage winstmarges zijn in de dot.commercie geen bezwaar. Het draait om het rendement op geinvesteerd vermogen. Op de smalle kapitaalbasis van internetondernemingen genereren hoge omzetten flinke verdiensten. Voor AOL is een snelle gulden meer waard dan een langzame knaap, want omzetgroei garandeert een spurt naar schaalgrootte.

'Beleg in netwerkeffecten'
Niet de eerste die met een goed idee komt, maar de eerste die een nieuwe markt domineert, plukt de vrchten. Zie Microsoft die met een inferieur besturingssysteem Apple vermorzelde. Yahoo's zoekprogramma is vergelijkbaar met dat van Lycos, maar de beurswaarde van Yahoo is 15 keer zo hoog vanwege het aantal abonnees.

'Koop de weggevers'
Bedrijven die hun produkten tegen scherpe korting verkopen, of zelfs voor niets weggeven, snappen het spel van de nieuwe economie: zij proberen een netwerk van gebruikers te creeren en zodoende de feitelijke standaard te worden.

'Voel de kracht van het verhaal'
In een wereld van intellectueel kapitaal hebben alleen ideeen waarde. Een idee krijgt slechts waarde als veel mensen het accepteren. Zodra het idee zich bewezen heeft, is het moment van beleggen echter gepasseerd: het aandeel heeft zijn grootste koerswinst achter de rug. Slimme investeerders moeten eerder toeslaan, als het succesverhaal alleen nog wordt verkondigd.
Dat blijft dus ouderwets gokken.

(Samenvatting van een artikel in:Het Financieele Dagblad, 2 februari 2000, B de Haas)

"Two liners"

"Gebruik bij een belegging het (contante) dividendrendement wanneer je dat niet perse nodig heeft, als een soort verzekeringspremie: wendt dat bedrag aan voor de aanschaf van put-opties die je 'onder de portefeuille' legt. Scherm zo het neerwaartse risico af."
(H.Heemskerk - BelBel 96#49)

"Valt er een pakketje samen te stellen waar je verder weinig omkijken naar hebt, dat een relatief rustig koersverloop kent, op termijn een meer dan gemiddelde koerswinst oplevert en niet te veel dividend uitkeert in verband met de fiscale consequenties? Er blijken zeven belangrijke Nederlandse fondsen te zijn die aan al deze criteria voldoen en die derhalve de naam 'defensieve groeiaandelen met een lage volatiliteit' mogen dragen: AEGON, Ahold, Elsevier, Heineken, Nutricia, Polygram, en Wolters Kluwer."
(Dr. J.G. Post - Beleggingsvisie 1996)

Het is erg kostbaar om de beste beursdagen te missen. Als je bijv in de periode 1980-1989 (2528 handelsdagen) de 40 beste dagen gemist zou hebben (door op het verkeerde moment uit en in de markt te stappen) dan zou het gem. jaarlijkse rendement niet 17,5% maar 3,9% geweest zijn.
(bron: Merrill Lynch)

"Beleg niet in fondsen met een k/w boven de 20. Het kunnen nog zulke mooie fondsen zijn en blijven, maar als er een tegenvaller komt, dan komt de klap hard aan."
(H.Heemskerk - BelBel 96#49)

Volgens het Amerikaanse beleggersblad Barron's is er een angstige overeenkomst tussen de beurs in 1968 en in het jaar 1997. Tijdens beide jaren was er een overwinningsroes, en een enorme rage van overnames, terwijl vele fondsen zich meldden om hun debuut op de beurs te maken. Net als eind 1997 waren er eind 1968 verschillende correcties die telkens werden gezien als nieuwe instapmogelijkheden. De voorspelling dat de markt weer aantrekt blijft nu, eind 1997, en bleef ook toen door de hoofden van beleggers gonzen. In 1968 echter ten onrechte; de markt daalde geleidelijk. Pas na 14 jaar waren investeerders er psychisch weer volledig bovenop.
(BP5 97#38)

En als je het zelf niet meer weet, op welke 'expert' kun je dan vertrouwen?
Het FIA Beleggersweekblad heeft het, juli 1998, uitgelegd: "....Men kan de Nederlandse bevolking op dit punt thans grofweg in 4 groepen indelen:
a. een kleine groep die over een grote kennis en ervaring beschikt; zij zijn meestal te herkennen aan hun streven om nog veel meer te weten te komen;
b. een wat grotere groep die weinig kennis heeft en dat ook laat weten;
c. een hele grote groep die betrekkelijk weinig weet maar ongevraagd laat weten derivaten-expert te zijn;
d. een bijna even grote groep die niet eens weet wat er allemaal te weten valt en daarom blindelings vertrouwd op de 'experts' uit de vorige groep."
(bron: "mike" <mediav@worldonline.nl> in 'nl.beurs')

"De belegger moet een actiever beleid voeren t.a.v. beleggingsfondsen. Internationaal beleggen moet hij aan beheerders overlaten, maar is de belegger het niet eens met het gevoerde beleid, dan moet hij uitstappen en een ander fonds kiezen. Beleggingsfondsen vormen de basis van de particuliere portefeuille. Maar dan moeten ze wel als aandelen behandeld worden."
(bron: Eddy Schekman - BP5 Magazine, okt'98)

"Ingewikkelde optieconstructies, daar doe ik niet aan. Dat klinkt misschien vreemd uit de mond van iemand die is gepromoveerd op opties en er een boek over heeft geschreven.
Ik heb eens een onderzoek aan de Erasmus universiteit gedaan waaruit bleek dat de kosten voor kleine posities exorbitant hoog zijn. Een particulier moet behoorlijk betalen aan spread- en transactiekosten. Het marginale dat je aan de constructie verdient, lever je grotendeels weer in aan kosten."
(bron: interview met Angelien Kemna in QPF,voorjaar '99)

'Voer een consequent beleggingsbeleid.'
Beleggen is niet voor twijfelaars. Jacques Boelee, vermogensbeheerder van Wijs&vOostveen: "Beleggers die voortdurend van strategie wisselen, worden daar nooit beter van. Ze lopen voortdurend achter de feiten aan. Of je nu kiest voor effecten die al jaren een constante groei laten zien, of dat je aandelen koopt die schoksgewijs bewegen, blijf trouw aan je statregie."
(bron: Management Team 18/6/99)

Wees voorzichtig met aandelen die hard gedaald zijn.
Goedkoop is vaak duurkoop. Erik Breen van de Robeco Groep definieert een aandeel dat met 90 is gedaald als 'een fonds dat eerst 80% is gedaald en vervolgens halveert'.
(bron: Money)

De 'Regel van 100'.
Hoe groot mag het percentage risicodragende beleggingen zijn? Antwoord: 100 - leeftijd !
Dus als je, zeg, 20 bent, dan 80% risicodragend (aandelen + fondsen) en 20% cash. Naarmate je ouder wordt, moet je "veiliger" je geld wegzetten. De achtergrond hiervan is, dat je op jongere leeftijd een lange termijn hebt waarop je missers kunt inlopen en je op oudere leeftijd je winsten moet consolideren omdat de lange termijn dan niet meer is wat-ie geweest is.
Henk van Wijngaarden in de Usenet nieuwsgroep nl.beurs

"Technische analyse, daghandel, stockpicking en analistenrapporten, dat is allemaal humbug. Het hoort bij de cultus die banken rond beleggen hebben opgebouwd. Het is een manier om veel transactiekosten in rekening te brengen die je eigenlijk niet nodig hebt. Als je in de AEX-index belegt heb je de mooiste 25 Nederlandsche bedrijven in portefeuille. Bovendien worden de zwakkere broeders in die index ieder jaar vervangen door de nieuwe sterren. Wat wil je nog meer?"
(Piet Bloemink, bedenker van LegioLease, in De Volkskrant, feb. 2000)

"Beleggers, let op uw belangen en richt u zich tot een strict onafhankelijk en deskundig adviseur, vooral één zonder huisfondsen. Kies verder uitsluitend voor professionele beheerders met een betrouwbare staat van dienst, die openheid in zaken geven."
(Aad den Ouden, in BP'5 25/3/2000)

Aandelendeskundigen geven vaak een oordeel over een fonds uitgedrukt in termen als 'buy', 'hold', 'outperformer', 'neutraal', etc. Vrijwel nooit is hierbij een advies als 'verkoop'/'sell' of o.i.d.
Beleggers horen echter te weten dat de aanbeveling 'neutraal' betekent dat een analist geen belangstelling of negatieve gevoelens over een bedrijf heeft, zonder op deze wijze het management van de onderneming in kwestie te beledigen.
Dit signaal wordt zo subtiel gegeven uit angst dat de bank het bedrijf als klant kwijtraakt voor bijvoorbeeld emissies.
(Bron: HDF / Dow Jones)

Een goede controle die de particuliere aandeelhouder zelf kan toepassen is het volgen van de cashflow van een onderneming. Daar valt niets aan te interpreteren of te camoufleren. Cashflow is de beste graadmeter; en op de lange termijn bezien zijn het nettoresultaat en cashflow hetzelfde.
(Maarten Henderson, in KPN's uitgave 'In Portefeuille' sept. 2002)

En voor het geval u dacht dat u nu iets wijzer bent geworden:

"Veel beleggers begaan steeds dezelfde fouten, ze zijn te weinig voorzichtig en a-selectief, en klampen zich vast aan vuistregels. Als die aannemelijk zijn, wordt actie ondernomen."
(Drs H.de Ruiter - BelBel 95#51)